Stichting Noordwijkse Liberale Kring

Liberaal politieke en culturele evenementen

Doel van de Stichting

 

De Stichting heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Politieke vereniging VVD afdeling Noordwijk, gevestigd te Noordwijk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting organiseert hiertoe onder meer evenementen met een cultureel en politiek liberaal karakter.

De culturele evenementen kenmerken zich door het ambachtelijke karakter ervan. Begunstigers van de Stichting hebben gratis toegang tot de evenementen.