Stichting Noordwijkse Liberale Kring

Liberaal politieke en culturele evenementen

Evenementen

De Stichting organiseert evenementen waarin het liberale beginsel centraal staat.  Hat karakter van de evenementen varieert van politiek inhoudelijke bijeenkomsten tot bijeenkomsten waar het ambachtelijk ondernemen centraal staan.

Tijdens de eerst volgende bijeenkomst zal de voorzitter van de Teldersstichting, Patrick van Schie, vanuit de liberale beginsellen stilstaan bij de vraag "wat hoort tot de taak van de gemeentelije overheid". De bijeenkomst vindt plaats op 16 november 2012 vanaf 17.00 u. in Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg 114 in Noordwijk.